ផ្លូវ និង សេវាកម្ម

LBT នៅ តែ ឧទ្ទិស ដល់ ការ តភ្ជាប់ សហគមន៍ និង ការ រំកិល មនុស្ស... ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

ផែនទីសេវាកម្ម Long Beach ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ផែនទីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នទូទៅ

ផែនទីសេវាកម្ម Long Beach ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ផែនទីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន Carson

ផែនទីសេវាកម្ម Long Beach ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ព័ត៌មានផ្លូវ និងកាលវិភាគ

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ប្រើ អ្នក រៀបចំ ផែនការ ធ្វើ ដំណើរ តាម អ៊ិនធើរណែត របស់ យើង ហើយ ស្វែងរក ពេល វេលា មក ដល់ រថ យន្ត ក្រុង បច្ចុប្បន្ន ។

អ្នកក៏អាចទាញយកកម្មវិធី Moovit នៅលើឧបករណ៍ Android និង Apple ដើម្បីធ្វើផែនការធ្វើដំណើរនៅលើដំណើរការកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន!

ទិដ្ឋភាពទូទៅផ្លូវ

កំណាត់ផ្លូវដែលបន្តផ្អាក: 52, 81, 96, 176

កំណាត់ផ្លូវដែលដំណើរការនៅ WEEKDAYS តែ: 92, 93, 102, 131, 175, 405 (UCLA/Westwood Commuter Express)

កំណាត់ ផ្លូវ ដែល ដំណើរការ នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សៅរ៍ តែ៖ ២, ៤, ៨

កាលវិភាគឈប់សម្រាកឆ្នាំ២០២៣

ទិវាចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២៣ សង្កេតឃើញ ថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ – កាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ 

បណ្ឌិត Martin Luther King Jr. Day, January 16, 2023 – កាលវិភាគថ្ងៃសៅរ៍

ទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ – កាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៤ កក្កដា ២០២៣ – កាលវិភាគថ្ងៃសៅរ៍

ទិវាការងារ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ – កាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ

ទិវាបុណ្យគុណ ២៣ វិច្ឆិកា ២០២៣ – បន្ថយកាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ 

ទិវាបុណ្យណូអែល ២៥ ធ្នូ ២០២៣ – បន្ថយកាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ 

ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ១ មករា ២០២៣ – បន្ថយកាលវិភាគថ្ងៃអាទិត្យ

កាលវិភាគផ្លូវទាំងអស់

កាលវិភាគទាំងអស់
កាលវិភាគទាំងអស់

ចុចសញ្ញា + ដើម្បីពង្រីកតារាងផ្លូវ

សេវាកម្មពិសេស និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ចុចសញ្ញា + ដើម្បីពង្រីកផ្នែកនីមួយៗ។

នៅជាប់ជាមួយ LBT

មាន វិធី ជា ច្រើន ដើម្បី បន្ត ភ្ជាប់ ជាមួយ LBT !

កម្មវិធី Moovit ធ្វើ ឲ្យ ការ រៀប ចំ ផែនការ ធ្វើ ដំណើរ កាន់ តែ ងាយ ស្រួល នៅ ពេល ទៅ មុខ ។ មានសម្រាប់ឧបករណ៍ Android និង Apple ។  

អត្ថបទសម្រាប់ Next ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវភាពទាន់សម័យផ្ទាល់នៅលើពេលវេលាមកដល់ឡានក្រុង។ ស្វែងយល់ពីពេលណាដែលឡានក្រុងរបស់អ្នកនឹងមកដល់ដោយផ្ញើសារ LBT + លេខសម្គាល់ឈប់របស់អ្នកដល់ 41411 ។ សូម ប្រាកដ ថា ត្រូវ បញ្ចូល ចន្លោះ រវាង LBT និង លេខ សម្គាល់ ឈប់ របស់ អ្នក មុន ពេល ផ្ញើ & # 160; ។

សូមចូលទៅកាន់ ridlebt.com/connect ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីវិធីដើម្បីបន្តភ្ជាប់។

តាក់ស៊ីទឹក

សមុទ្រថ្ងៃ!

សេវា តាក់ស៊ី ទឹក របស់ LBT AquaLink ត្រឡប់ មក វិញ ហើយ! សម្រាប់ ព័ត៌មាន អំពី ថ្លៃ សេវា ផ្លូវ និង ការ ទស្សនា ទំព័រ Water Taxi របស់ យើង  បន្ថែម ទៀត

Galaxy Express

LBT មាន មោទនភាព ក្នុង ការ ផ្តល់ សេវា យាន ចម្លង ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ដល់ អ្នក គាំទ្រ Galaxy ទៅ កាន់ ឧទ្យាន Dignity Health Sports នៅ ថ្ងៃ ប្រកួត ចាប់ ពី ទី តាំង ងាយ ស្រួល ចំនួន ពីរ ។

ទីតាំង ក្តារ  

Galaxy Express រើស យក អ្នក គាំទ្រ បាល់ទាត់ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល ដឹក ជញ្ជូន ច្រក ទ្វារ កំពង់ ផែ (731 W. 182nd St., Gardena, CA 90248) និង Metro A-Line, Del Amo Station (20220 Santa Fe Ave., Rancho Dominguez, CA 90220)។ ទីតាំង ទាំង ពីរ នេះ ផ្តល់ នូវ ចំណត រថ យន្ត ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។ 

កាលវិភាគ

ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល Galaxy Express រៀងរាល់ ១០ – ១៥ នាទី ចាប់ផ្តើម ៩០ នាទី មុន ពេល ទាត់ បាល់ កាត់ នាទី ទី ១៥ នៃ ការប្រកួត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ត្រឡប់ មក វិញ ចាប់ ផ្តើម បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកួត និង រត់ 45 នាទី បន្ទាប់ ពី ការ ផ្លុំ កញ្ចែ ចុង ក្រោយ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកាលវិភាគហ្គេម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ LA Galaxy។  

UCLA/Westwood Commuter Express - ជិះជាមួយយើងទៅ West LA

និស្សិត UCLA, មហាវិទ្យាល័យ និង បុគ្គលិក និង អ្នក ផ្សេង ទៀត អាច យក ភាព តានតឹង នៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ងាយ នៅ លើ ផ្លូវ សេរី 405 ជាមួយ នឹង UCLA/Westwood Commuter Express របស់ LBT (ផ្លូវ 405) ពី Long Beach ទៅ West Los Angeles។ ចំណត រថ យន្ត ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ មាន នៅ ព្រលាន យន្ត ហោះ Long Beach និង ស្ថានីយ៍ វីឡូវ សម្រាប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ពី ឆ្នេរ Long Beach ។

ដើម្បី មើល កាលវិភាគ បច្ចុប្បន្ន និង ព័ត៌មាន ផ្សេង ទៀត សូម ចុច ទីនេះ

ផ្លូវ លេខ ៤០៥ មិន ដំណើរ ការ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍, អាទិត្យ, ថ្ងៃ អាទិត្យ, Martin Luther King Jr. Day, ទិវា បុណ្យ ឯករាជ្យ, ទិវា ការងារ, ទិវា បុណ្យ អរគុណ, ទិវា បុណ្យ ណូអែល និង ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី។

 

កម្រៃ និង ការ ទូទាត់ ដែល បាន ទទួល

One-Way: $4 (សាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដបានតែនៅលើក្តារប៉ុណ្ណោះ)

One-Way Reduced for Senior 62+/Medicare: $2 (សាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដត្រូវបានបង់នៅលើក្តារ, ត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងនៃស្ថានភាពជាន់ខ្ពស់ឬជនពិការសម្រាប់ការបញ្ចុះតំលៃ)

Round-Trip*: $7 (សាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដបានតែនៅលើក្តារប៉ុណ្ណោះ)

Round-Trip Reduced for Senior 62+/Medicare*: $3.50 (សាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដបានតែនៅលើ shuttle, ត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងនៃស្ថានភាពចំណាស់ឬជនពិការសម្រាប់ការបញ្ចុះតំលៃ)

LBT's UCLA/Westwood 30-Day Pass**: $120 (ទិញនៅលើ TAP App, គេហទំព័រ TAP, TAP, និង មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន Long Beach Transit & Visitor)

* ការឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរជុំគ្នា ក៏រួមបញ្ចូលទាំងការជិះមិនកំណត់នៅលើរថយន្តក្រុង LBT ផងដែរ នៅកាលបរិច្ឆេទទិញ។

**30-ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងការជិះគ្មានដែនកំណត់នៅលើឡានក្រុង LBT សម្រាប់ខែទិញ។

សម្រាប់ ព័ត៌មាន UCLA Pass សូម ចុច ទីនេះ ។

Dial-A-Lift

Long Beach Dial-A-Lift គឺជាការជិះជាន់គ្នា ដែលត្រូវបានគេចែករំលែកដោយឥតប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡានក្រុងបាន។ អ្នក បើក បរ Dial-A-Lift ធ្វើ ការ ADA-compliant រថ យន្ត និង ត្រូវ បាន ហ្វឹក ហាត់ ជា ពិសេស ក្នុង តម្រូវ ការ របស់ មនុស្ស ពិការ ។ ចុច ទីនេះ សម្រាប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម ។

Long Beach Transit សង្គម មតិ