LBT'S Brand Book

Gabay sa Logo

LBT Logo Family

Mga Exclusion Zone 

Ang pinakamababang margin ng exclusion zone ay madaling matantya sa pamamagitan ng paggamit ng laki ng “L” letterform sa LBT logo mark. Sa lahat ng panig, dapat masukat ang exclusion zone mula sa pinakamalayong gilid ng logo. Walang elemento ang maaaring makasagabal sa espasyong ito.

HUWAG ikiling o iikot ang logo.

HUWAG ilagay ang buong kulay na logo sa isang buong kulay na background.

HUWAG magdagdag ng anino sa likod ng logo.

HUWAG ilagay ang logo sa mga kumplikadong pattern o background.

Palette ng Kulay

Mga kulay na tumutukoy sa atin.

Inililista ng Style Guide (pinagtibay noong 2011) ang "pangunahin" at "pangalawang" kulay ng LBT. Ang mga pangunahing kulay ay kitang-kitang itinatampok sa aming marketing at sa aming mga bus, bangka at sa iba pang paraan. Ang mga pangalawang kulay ay ginamit sa mga nakaraang ad at iba pang mga materyales ngunit hindi pa gaanong ginagamit sa nakalipas na dalawang taon.

Typography

Isang unibersal, uri ng pamilya.

Ang typeface ng Long Beach Transit ay Gotham HTF para sa pag-print, at ang aming online na typeface ay Helvetica. Napakalapit nilang magpinsan sa isa't isa at gumawa ng isang mahusay na teknikal na pagpapares. Ang mga maraming nalalamang pamilya ng font na ito ay matapang, nababasa, at puno ng personalidad.

Form ng Kahilingan

Kailangan mo ng asset ng brand (larawan, logo file, atbp) o may anumang tanong tungkol sa aming brand? Padalhan kami ng mensahe gamit ang form sa ibaba.