Makipag-ugnayan sa | ridelbt.com Long Beach Transit

Makipag-ugnayan sa amin

Naghahanap ng Makipag-ugnayan sa LBT?

 

Impormasyon at Pagpaplano ng Biyahe 562.591.2301 
Customer Care Call Center 562.591.2301 o comments@lbtransit.com
Tanggapan ng Kalihim ng Lupon at
Mga Kahilingan sa Public Records Act 
board@lbtransit.com
Tanggapan ng Punong Tagapagpaganap ceo@lbtransit.com
Mga Tanong sa Media at Press  media@lbtransit.com o 562.599.8585

 

Kung gusto mong mag-ulat ng isyu o may tanong, mangyaring tawagan ang aming Customer Care Call Center o mag-email sa amin.

Call Center ng Customer Care at Transit & Visitor Information Center

Kung kailangan mo ng tulong sa pagpaplano ng iyong biyahe, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Customer Care team sa 562.591.2301, Lunes–Biyernes mula 6:30 am hanggang 7:30 pm at weekend mula 8:00 am hanggang 5:00 pm

Maaari kang makakuha ng personal na tulong sa Transit & Visitor Information Center sa downtown Long Beach, Lunes –Biyernes mula 7:00 am hanggang 6:00 pm at weekend mula 8:00 am hanggang 5:00 pm

Información y asistencia en español estan disponibles bajo peticion. Llamenos al 562.591.2301.

Infographic ng Tulong sa Wikang Khmer
Infographic ng Tulong sa Wikang Tagalog