Makipag-ugnayan sa amin

Sa telepono:

 

Impormasyon at Pagpaplano ng Biyahe 562.591.2301
Pangangalaga sa Customer 562.591.2301
Mga Tanong sa Media at Press 562.599.8585
Tanggapan ng Punong Tagapagpaganap ceo@lbtransit.com
Opisina ng Kalihim ng Lupon board@lbtransit.com

 

Transit & Visitor Information Center at LBT Customer Care Call Center

Kung kailangan mo ng tulong sa pagpaplano ng iyong biyahe, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Customer Care team sa 562.591.2301, Lunes–Biyernes mula 6:30 am hanggang 7:30 pm at weekend mula 8 am hanggang 5 pm

Maaari kang makakuha ng personal na tulong sa Transit & Visitor Information Center sa downtown Long Beach, Lunes –Biyernes mula 7 am hanggang 6 pm at weekend mula 8 am – 5 pm

 

Kung gusto mong mag-ulat ng isyu o may tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang form sa ibaba. Pumili lang ng paksa at tutugon kami sa lalong madaling panahon.

Kung gusto mong mag-ulat ng isyu o may tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin .