Museo Express

Nananatiling Suspendido ang Museum Express

Ang serbisyo ng Museum Express ng LBT ay ipagpaliban ng isang taon. Sana ay muli kang salubungin sa hinaharap!