Pasaporte (37) | ridelbt.com Long Beach Transit

Ruta 37 / Pasaporte

Mga Alerto sa Serbisyo

Walang kasalukuyang mga alerto sa serbisyo

Pangangalaga sa Customer

Bukas Lunes - Biyernes 6.30 am - 7.30 pm at Sabado - Linggo 8.00 am - 5.00 pm sa 562.591.2301

Informacion y asistencia en espanol estan disponibles bajo peticion. I-contact ito sa 562.591.2301

Infographic ng Tulong sa Wikang Khmer
Infographic ng Tulong sa Wikang Tagalog

Manatiling Nakakonekta sa Amin

Sumakay ng Long Beach Transit saan ka man pumunta, kahit na wala ka sa bus.

Sumama sa Google

Kumpiyansa na sumakay sa bus sa Long Beach at higit pa, lahat mula sa mga mapa na milyun-milyong gumagamit na.

Text 4 Susunod

I-text ang "LBT" kasama ang iyong "stop #" at awtomatikong makatanggap ng mga oras ng pagdating ng bus para sa iyong hintuan.

Halimbawa, kung nasa stop 1454 ka, i-text mo ang "LBT 1454." Tiyaking magsama ng espasyo sa pagitan ng LBT at ng iyong stop ID bago ipadala.

Sundan mo kami

Gustung-gusto naming makipag-ugnayan sa aming mga customer at itampok ang pinakamahusay na maiaalok ng aming komunidad. Sundan kami para sa mga gabay sa ruta, paligsahan at pamigay at sumali sa online na komunidad ng mga kapwa panatiko ng Transit.